ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านจัดสรรบ้านนกไทย(ซอยศูนย์ดัชมิลล์สันป่าตอง),ร้านพันธ์ศักดิ์,ร้านธานีวิทยุ,บริษัทคิตตี้ทอย, โรงแรมรัตนดารา,บริษัทเจียไต๋,หมู่บ้านจัดสรรเพชรรัตน์
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง มีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฯปฏิบัติงานปรับปรุง/ซ่อมแซม/แก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ บริเวณและสถานที่ โดยมีรายละเอียดตามวันและเวลาดังต่อไปนี้ หมู่บ้านจัดสรรบ้านนกไทย(ซอยศูนย์ดัชมิลล์สันป่าตอง),ร้านพันธ์ศักดิ์,ร้านธานีวิทยุ,บริษัทคิตตี้ทอย,
โรงแรมรัตนดารา,บริษัทเจียไต๋,หมู่บ้านจัดสรรเพชรรัตน์
29/11/2564 08:30
29/11/2564 16:30
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ