ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยใต้ตีน ม.4 ต.เทพกระษัตรี
บริเวณซอยใต้ตีน ม.4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
12/11/2562 09:00
12/11/2562 16:30
กฟอ.ถลาง
076-386882
โมทนีย์ แก้วนิล
ลำดับดาวน์โหลด
1รูป ซอยใต้ตีน
2ประกาศ