ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ่อดินก่อนถึงเทศบาลหัวถนน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปักเสาแรงสูงและพาดสายเพิ่มเฟส
31/01/2562 09:00
31/01/2562 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
ฉัตร ทองอตม์