ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านประตูน้ำคลองขอม ถึงสะพานคลองขอม
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสายแรงสูงใหม่
15/10/2562 09:00
16/10/2562 16:00
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด