ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านถ้ำพรสวรรค์ ม.3 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้า มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านถ้ำพรสวรรค์ฝั่งซ้ายและวัดถ้ำพรสวรรค์ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 และวันพฤหัสที่ 20 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบบริเวณ หมู่ 3 บ้านถ้ำพรสวรรค์ฝั่งซ้ายและวัดถ้ำพรสวรรค์ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
18/01/2565 09:00
13/01/2565 16:30
กฟอ.ตากฟ้า
056-214-259 Call center 1129
ณัฐพล แจ้งเอี่ยม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2ประกาศดับไฟ