ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.รบ.-บ้านพักโรงพยาบาลราชบุรี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
ดับไฟปักเสาและพาดสายแรงสูง
10/08/2562 09:00
10/08/2562 17:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032-321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.