ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเทศบาล 10 (หน้าอาคารพานิช ร้านเบียร์เก่า)
- อาคารพานิชร้านซักรีดเสื้อผ้า - อาคารพานิชหม้อแปลงร้านเบียร์เก่า
- ถนนโคกสูง 6 - คุ้มโคกสูงเหนือ
- คุ้มโคกสูงตะวันออก - วงเวียนโคกสูง
- สระแดง - ชมรมโต๊ะสนุกเกอร์
31/10/2562 08:30
31/10/2562 16:30
สนง.เขต ฉ3นครราชสีมา
0956181253
สิทธิศักดิ์ โตพะไล