ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยสุขุมวิท-พัทยา27 (ซอยบ้านสวน)
ตัดต้นไม้ใกล้สายแรงสูง
บำรุงรักษา D/F คุมไลน์
20/08/2562 09:00
20/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด