ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้าน วรารมย์ และ หมู่บ้าน ลัดดารมย์
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการตัดต้นไม้
30/09/2564 09:00
30/09/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด