ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กม.23ปากทางเข้าอำเภอแม่แจ่ม ถึง กม.38 สวนสนบ่อแก้ว
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนลูกถ้วยชำรุด งานMS200 ตั้งแต่บริเวณ กม.23ปากทางเข้าอำเภอแม่แจ่ม ถึง กม.38 สวนสนบ่อแก้ว
17/08/2564 09:00
17/08/2564 17:00
กฟอ.ฮอด
0964347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด