ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 6 เหนือ ถนนสาย 13 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง
21/07/2562 08:30
21/07/2562 16:30
กฟส.นิคมพัฒนา
038636107
วิบูลย์ บัวผาย
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ