ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.พยุหะคีรี
ดับไฟเพื่อเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV ฝั่งขาล่อง กทม. ตั้งแต่บริเวณสามแยกไฟแดงสายเอเชียศาราหลวงพ่อโอ ถึง หน้าสำนักงานที่ดินพยุหะคีรี
29/01/2561 09:00
29/01/2561 16:30
กฟจ.นครสวรรค์
056341225 , 056341111
พงษารัชฎ์ มหาชัย