ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ใบมีดชั่วคราวจุดที่ 2-3 ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงบายพาสจนถึงเลยป้อมยามบายพาส ฝั่งทิศตะวันตก (ช้องนางรีสอร์ท,หมู่บ้านร่มโพธิ์งาม)
ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ฟีดเดอร์ 1 ไลน์เมนต์ ตั้งแต่ใบมีดชั่วคราวจุดที่ 2-3 ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงบายพาสจนถึงเลยป้อมยามบายพาส ฝั่งทิศตะวันตก (ช้องนางรีสอร์ท,หมู่บ้านร่มโพธิ์งาม) เพื่อรองรับระบบ 115 KV
*ดับกระแสไฟฟ้า วันที่ 15-18 มกราคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น.
*ช้องนางรีสอร์ท,หมู่บ้านร่มโพธิ์งาม กระแสไฟฟ้าไม่ดับ
15/01/2562 09:00
18/01/2562 17:00
กฟอ.แม่สาย
053-731714
พัฒทพงษ์ บุษบรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด