ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ สะพานหนองปัง (ฝั่งทิศตะวันตก) ถึง หน้าร้าน ส.โภชนาภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
15/02/2561 08:30
17/02/2561 17:30
กฟอ.ภูเขียว
044-861191
สาธิต ธรรมประกอบ
ลำดับดาวน์โหลด
1เนื้อหา
2เนื้อหา
3ใบปะหน้า