ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกไฟแดง บ.หนองโน
ขอดับไฟเพื่อย้ายเสาแรงสูง แขวงการทางขยายพื้นผิวถนน บริเวณสี่แยกไฟแดง บ.หนองโน
16/07/2563 09:00
16/07/2563 17:00
กฟอ.กระนวน
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขออนุมติดับไฟ