ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปากราง ถึง บ้านนาคลัง
ติดตั้งหม้อแปลงงานไฟทางหลวงบ้านนายูง
17/01/2562 08:30
17/01/2562 17:00
กฟอ.นายูง
081-1830949
สมหวัง โคตรลาคำ
ลำดับดาวน์โหลด