ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาล่ม,วัดนางกุย,โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ,หมู่บ้านโปรตุเกส
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณซอยบ้านสำเภาล่ม1 (ซอยเจริญสุข) ม.5 ต.สำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 14.00 น. โดยจะดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ถึง โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ แผนกปฏิบัติการ 035-253612,035-253615
11/06/2564 09:00
11/06/2564 14:00
สนง.เขต ก1 อยุธยา
035-253612
พันธวิศ กมลพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด