ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเขตตลาดข้างร้านนนท์ศิรภัทร ,บ้านสวยรีสร์อท - สามแยกปากทางเข้าวัดไตรภูมิ ในวันเสาร์ที่ 7 ก.ย.2562
แจ้งดับกระแสไฟ ฯ เพื่อ สป.หม้อแปลง ฯ บริเวณเขตตลาดข้างร้านนนท์ศิรภัทร ,บ้านสวยรีสร์อท - สามแยกปากทางเข้าวัดไตรภูมิ ในวันเสาร์ที่ 7 ก.ย.2562
07/09/2562 09:30
07/09/2562 15:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์