ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านสีหราชการ์เดนท์,หมู่บ้านเป็นสุขแลนด์,บจก.ออลมาร์เก็ตติ้ง,รีสอร์ทไฟร์สตาร์,บ้านหลองหลุบ ม.7
ดำเนินการปักเสา พาดสายแรงสูง(เพิ่มเฟส)
17/01/2562 09:00
17/01/2562 16:30
กฟจ.ขอนแก่น 2
063-313-9615
สกุลพล เหล่านิพนธ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ