ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงปูนหนองเสากี่ ถึง บ้านหนองมะนาว ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
ประกาศ
เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง จะดำเนินการ รื้อถอน และติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหมัน ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.30 –16.30 น.และเวลา บริเวณดับไฟ ตั้งแต่ โรงปูนหนองเสากี่ ถึง บ้านหนองมะนาว ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
12/10/2562 08:00
12/10/2562 17:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศ ดับไฟ