ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเนินสะอาด ถนนมหาวิทยาลัยนครพน บ้านสร้างหิน ตำบลนาราชควาย
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านเนินสะอาด บ้านสร้างหิน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
13/10/2563 08:00
13/10/2563 18:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา ปู่บุตรชา
ลำดับดาวน์โหลด