ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.พระนครศรีอยุธยา
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติมเพื่อลดปริมาณโหลดเกินพิกัด บริเวณถนนบางเอียน เส้นตลาดนัดองค์การ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20/05/2562 09:00
20/05/2562 12:00
กฟจ.อยุธยา
064-3514246
เจษฎา ฟักเงิน
ลำดับดาวน์โหลด