ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านจตุรโชค ถนนหลักเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ตัดจ่ายระบบไฟฟแรงสูง Under Ground บริเวณ 4 แยก ศาลหลักเมือง ถนนหลักเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
24/03/2563 09:00
24/03/2563 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-644335 / 14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด