ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA8S-16 ถึง BUA8S-17
แก้ไขจุดเสี่ยงที่่ก่อให้เกิดไฟดับ และต้นไม้คร่อมไลน์
1.ดับไฟ เวลา 08.30 - 17.00 น. ประกอบด้วย บ้านห้วยก้านเหลือง , บ้านห้วยไม้ซอด , บ้านนากั้ง , บ้านศรีรุ่งเรือง , บ้านสมประสงค์ , บ้านโคกสะอาด , บ้านหนองเข็ง (ต.หอคำ) , บ้านวังด่าน
08/05/2563 08:00
08/05/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด