ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานบ้านต้นนา ถึง อู่เดชยุทธพรการช่าง
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 ไฟจะดับชั่วคราว 2 เวลา ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.ถึง 09.00 น. และ เวลา 16.00 น. ถึง 16.30 น. บริเวณเชิงสะพานทุ่งเสลี่ยม ถึง อู่เดชยุทธพรการช่าง และ หน้าหน้าปั๊มน้ำมันบ้านดงไทย ถึง สหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัด
บริเวณ อู่เดชยุทธพรการช่าง ถึง หน้าหน้าปั๊มน้ำมันบ้านดงไทย ไฟจะดับ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
16/10/2563 08:00
16/10/2563 17:00
กฟอ.สวรรคโลก
055642519
พูนศักดิ์ สำรวมใจ
ลำดับดาวน์โหลด