ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยสุเหร่าปลายคลอง , ซอยสืบแสวงทรัพย์ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
27/03/2563 09:00
27/03/2563 16:00
กฟจ.ตราด
039-511626
พิษณุ อนันต์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ