ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โป่ง บ.พระเนตร
งานดับไฟ ปฏิบัติงานย้ายแนว 22 KV. ( F9,F10 ) บ.โป่ง บ.พระเนตร
06/07/2565 09:00
06/07/2565 16:30
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด