ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.5 ท่าสะอ้าน
เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC 185 ต.มม.
ติดตั้งคอนเหล็กเคเบิลอากาศทางโค้ง
29/07/2561 08:00
29/07/2561 17:00
กฟอ.บางปะกง
0830384346
วรพงค์ สืบจากหล้า
ลำดับดาวน์โหลด