ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณไอลีฟ ไพร์ม 2 (ถลาง) บ้านป่าครองชีพ ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณไอลีฟ ไพร์ม 2 (ถลาง) บ้านป่าครองชีพ ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน งานขยายเขตฯ บ้านจัดสรร บ.กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จก.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at I Leaf Prime 2 (Thalang) Baan PaKhrongcheb Moo 9 Thepkrasattri Sub-district, Thalang District, Phuket On Wednesday, 01 December 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
01/12/2564 09:00
01/12/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร
ลำดับดาวน์โหลด