ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกุดโดน ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านกุดโดน ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
18/03/2563 08:30
18/03/2563 17:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
043889112
สุชาติ โม้หอชัย
ลำดับดาวน์โหลด