ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 4-5 นาคอก โรงผลิตน้ำกำนันเรืองศักดิ์ วัดนาคอก โรงเรียนนาคอกมิตรภาพที่104 ป่าตันฟาร์ม
ย้ายอุปกรณ์ รีโคลสเซอร์และสวิชชิ่งคาปาซิเคอร์ หน้าศาลแขวงราชบุรี
18/09/2563 09:00
18/09/2563 16:00
กฟจ.ราชบุรี
086-062-8737
ธนา เนียมพิบูลย์
ลำดับดาวน์โหลด