ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แนวถนนสหกรณ์บางส่วน ซอยประมงศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการซีวิว ปากคลองห้าท้ายตลาด หมู่บ้านมหาชัยธานี1 ซอยภัทรชนก หมู่บ้านอิฐสวย เชิงสะพานวัดสหกรณ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ปักเสาแรงสูง ขยายพื้นผิวจราจร วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
25/08/2562 08:00
25/08/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด