ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย 11 สาย 13
ดับไฟเพื่อปฎิบัติงานปักเสาและเปลี่ยนสายไฟฟ้า
16/03/2563 08:30
16/03/2563 16:30
กฟส.นิคมพัฒนา
038-636107
นิพัฒน์ มนูญธรรมพร
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ + แผนผัง