ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าพระเนาว์ ต.ท่าพระ
วัน เสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 09.00 – 17.00 น.
บริเวณที่ดับไฟ
- โรงงานโออิชิ ฟู้ด
- หมู่บ้านศุภาลัยรอยัลริเวอร์ ( บริเวณพื้นที่ฝั่งโรงงานโออิชิ ฟู้ด )
จะทำการพาดสายแรงสูง
14/09/2562 09:00
14/09/2562 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-244101
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ