ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าพระพุทธบาท 2 ใหม่(สะพานลอยหน้าโรงเรียนธารทองแดง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณตรงข้ามสถานีไฟฟ้าพระพุทธบาท 2 ใหม่(สะพานลอยโรงเรียนธารทองแดง) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ช่วงที่หนึ่งเวลา 08.30-10.30 นาฬิกา และช่วงที่สองเวลา 08.30-17.00 นาฬิกา
18/12/2561 08:30
18/12/2561 17:00
กฟอ.พระพุทธบาท
036-266750
อภิชาญ บุญเสริม
ลำดับดาวน์โหลด