ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 8 บ้านไผ่ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายซอยข้างวัดบ้านไผ่
08/07/2564 09:00
08/07/2564 16:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด