ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางหลวง1095 (สวนอิ่มใจ-บ้านฝั่งของ)
ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง
ส่งผลให้ บ้านห้วยผา,บ้านทุ่งมะส้าน,บ้านห้วยผึ้ง,บ้านนาปลาจาด,บ้านคาหาน,บ้านทรายขาว,บ้านน้ำกัด,บ้านแม่สุยะ,บ้านนาปูป้อม,บ้านทุ่งสาแล,บ้านฝั่งของ,บ้านโท้งหลวง,บ้านนาปูป้อม,สวนอิ่มใจ,หย่อมบ้านผาแดง,วนอุทยานถ้ำปลา,
????ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าจ.แม่ฮ่องสอน 053-695027
02/11/2562 09:00
02/11/2562 12:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053-695027
ปรมินทร์ ขจรศรี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ