ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนรัตนอุทิศ ซอย 19 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ติดตั้ง Recloser แบบเสาเดี่ยว จำนวน 1 ชุด
22/10/2562 09:00
22/10/2562 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
082-4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ