ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยเทศบาล 3 ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท (ตลาดสดภาษีซุง ข้างร้านสินทรัพย์)
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพในการแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกจึงมี ความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงาน บริเวณซอยเทศบาล 3 ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท (ตลาดสดภาษีซุง ข้างร้านสินทรัพย์) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00–16.00 นาฬิกา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าว หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
10/06/2564 13:00
10/06/2564 16:00
กฟจ.ชัยนาท
0824826428
ราเชน บุญประสิทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด