ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโปร่งกระพ้อ ซอย 1 หมู่ 9 ตำบลหนองโพรง
งานย้ายเสาไฟฟ้าออกจากพื้นที่บ้าน
10/11/2563 09:00
10/11/2563 15:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370,037452684
วรพล บัวบาน