ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกศรีเทพถึงโรงงานน้ำตาลฝั่งซ้ายมือ
ดับกระไฟฟ้าเพื่อสับเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด
05/01/2565 09:00
05/01/2565 12:00
กฟอ.ศรีเทพ
056799111
ชำนิ เสนอใจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ