ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอยหนองหัวแรด5
ตัดจ่ายระบบจำหน่างแรงต่ำ
05/08/2562 09:00
05/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด