ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเชียงใหม่ - แม่โจ้(ฝั่ง รพ.เทพปัญญา)
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
จะมีการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาไฟฟ้า 115kV
บริเวณ ถนนเชียงใหม่ - แม่โจ้(ฝั่ง รพ.เทพปัญญา) ตั้งแต่ หน้าโครงการ The next จนถึง ปากซอยศรีอนันต์คอนโด
30/05/2564 09:00
30/05/2564 16:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053-896226 / 053-896229
ปฐมพร เมฆสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่