ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE บ.หนองพันทา ถึง Diss ชค. บ.โนนแก้ว
ดับไฟปฏิบัติงาน พ่าดสายไฟฟ้าแรงสูง
พื้นที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1.ดับไฟเวลา 07.30-17.30 น. พื้นที่ดับไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพันทา,โรงเรียนหนองพันทา,บ.หนองพันทา,บ.ป่าไร่,บ.โนนสมบรูณ์,บ.โนนอุดม,บ.หนองนาดี,บ.หนองนาคำ,บ.โนนแก้ว,บ.สามหนอง,บ.บัวตูม,บ.ท่าคำรวม,บ.โนนป่าบาก
2.ดับไฟ2ช่วงเวลา 07.30-08.30 น.และ 16.30-17.30 น.พื้นที่ดับไฟ บ.เหล่าทอง,บ.เหล่าพัฒนา,บ.เหล่าสามัคคี,บ้านโพนทอง,บ้านห้วยลึก,บ้านบะยาว,บ้านห้วยเดือนห้า,บริษัทสีแก้วยางพารา จำกัด,บ.ศรีอุบล, บ.คลองทิพย์,บ.ซำบอน,องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง,โรงเรียนบ้านเหล่าทอง,โรงงานน้ำแข็งกิมซุนไอซ์
24/09/2563 07:30
24/09/2563 17:30
กฟจ.บึงกาฬ
0650263703
เพชราวุธ โพชราช
ลำดับดาวน์โหลด