ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
บริเวณบ้านคุยประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
28/02/2563 09:00
28/02/2563 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด