ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเชียงขาง หมู่ 7ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า บ้าน เชียงขาง ม.7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
02/11/2564 09:00
02/11/2564 17:00
กฟอ.สารภี
053-325614
ณภัทร ใจสิทธิ
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารประกาศดับไฟ