ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟย.อ.แม่วาง
แจ้งประกาศดับไฟเพื่อปรับปรุงขนาดหม้อแปลง แก้ปัญหาแรงดันตกและดพิ่มประสิทธิภาพในการใช้กระแสไฟฟ้า(OPSA) บ้านแม่มูต ม.6 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ก.ค. 2565 เวลา 08.30น - 17.00น
07/07/2565 08:30
07/07/2565 17:00
กฟอ.แม่วาง
0900563845
รุ่งเกียรติ ไชยโย