ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโค้งรถไฟ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการพาดสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านเนินหาดถึงบ้านซับผาสุก ต.ศิลาทิพย์ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่สามแยกโค้งรถไฟ จนถึงบ้านเนินหาด ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ช่วงเวลาดังแสดงในรูปภาพ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย


***พื้นที่ดับไฟและสถานที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังแสดงในรูปภาพ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 036-461014
#LINE_Official_Account https://lin.ee/fTmrz0G
#PEACallCenter_1129
23/12/2564 08:30
23/12/2564 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง