ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิถึงโรงเรียนหนองกระทุ่ม (ฝั่งซ้าย)
งานเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุดและรื้อถอนอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง
11/01/2562 08:30
11/01/2562 15:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน