ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านไผ่ขุยถึงก่อนบริษัทโกลโบ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อรื้อถอนเสาแรงสูง
28/01/2563 08:30
28/01/2563 16:30
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด